Close

Sadar Hospital, Nawada

Civil Surgeon :- Dr. Sudha Kumari


Phone : +919470003544
Pincode: 805110