Attraction Point

Kakolat Waterfall
Kakolat
Jal Mandir, Nawada
Jal Mandir
Sarvoday Ashram
JP Ashram
Budhauli Math, Pakribarawan
BudhauliMath
Migratory Birds
MigratoryBirds
Birhor Tribes
Birhor Tribes
DRCC, Nawada
DRCC
52 Kothi 53 Dwar
52 Kothi53 Dwar
Surya Mandir Handiya
Handiya
Sitamarhi Temple
Sitamarhi
Sitamarhi Rocks
Sitamarhi
Nardah Museum
Museum
Solar Plant, Akbarpur
SolarPanel
Khadi Project, Khanwan, Narhat
Khanwan
Shobhiya Temple
Shobhiya
Handloom Project
Handloom
Fulwariya Dam
Fulwariya
Prajatantra Gate
Prajatantra Chauk
Krishi Research Centre, Shekhodewra
Shekhodewra