Shri Gunnawan Ji Tirth

Jal Mandir, Nawada
Jal Mandir
Shri Gautam Swami Temple
Gunawan Jee
Gunawan Temple
Gunawan
Gunawan Temple
Gunawan
Shri Gautam Swami Temple
Gunawan